Klättring i nya områden

climbing-in-new-areasKlättring är en stor och för många en självklar del av naturen och friluftslivet. Vissa gör det enbart då och då, för att de är roligt och spännande, medan andra har klättrings som en livsstil och är en del av ens vardag.

Att börja klättra kan vara en mycket spännande tid i ens liv, man får kanske prova på en sport man tidigare aldrig gjort, eller så får man utveckla de kunskaper man redan har och se till att hamna på en högre nivå. Oavsett varför man börjar klättra är det viktigt att komma ihåg att klättring är en sport med många risker, både för dig själv, men även för djur och natur.

Enligt allemansrätten har man möjlighet att utföra klättring året runt om man vill. De flesta föredrar att det inte är fullt med snö och is, men det finns även personer som klättrar under vinterhalvåret.

För att inte störa eller orsaka skador på natur och djur, är det viktigt att man har kollat upp innan att det inte finns några rödlistade arter i området. Många fågelsorter häckar gärna i skrevor i bergen och genom att utföra klättring på dessa områden kan fåglar, fågelungar eller bon komma till skada. När man utövar klättring som sport eller aktivitet kan det vara svårt att hitta fina och bra leder som inte har utrotningshotade växter eller natur i sin omgivning. Som klättrare är det därför ytterst viktigt att man har koll och kunskaper nog att kunna förhindra att dessa liv tar skada, det är även viktigt att man kontrollerar och hör sig för med markägaren om det är okej att klättra, innan man beger sig iväg.

Att klättra är ett väldigt roligt och äventyrligt sätt att både komma ut i friska luften, men även få en ordentligt dos av motion. På activeoutfit.se kan du läsa mer om vad man bör tänka på och hur man kommer igång.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *